< pagina principale
Cerca 
 
Dizionario Italiano-Swahili Info Info   xml xml   Abbreviazioni   Primi %d Primi 10   Commenti Commenti   Accesso Accesso
1
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
CA CD CE CH CI CL CO CR CU CY
parole trovate: 1430 Pagine: << Prev. | 1 | .. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | .. | 72 | seguenti >> pagina 7 su 72
121. collaborazione [collaborazióne] f. 1 ushirikiano, ushirika (wa kazi), msaada, auni, ujima 2 (a giornale) uandishaji wa makala Sin: partecipazione; assistenza; aiuto
122. collana [collàna] f. 1 mkufu, kidani, shada (-, ma) 2 (di conterie) shada la ushanga, timba, tinda (ma), ukoja 3 (di conterie portata dalle donne attorno ai fianchi) ko… 0.9 KB
123. collant [collant] m. inv. taiti, soksi ndefu za kike zinazobana, soksi ndefu za nailoni
124. collare [collàre] m. 1 kola, ukosi (kosi), mkanda wa shingo: ~ antipulci mkanda wa shingo unaoua viroboto, ukanda wa shingo, kala, kidani, mkufu, utepe (tepe, ma) 2 (di … 0.4 KB
125. collasso [collàsso] m. hali ya kuzimia, kukatika, kuanguka, mporomoko, mvunjiko, mwanguko Sin: malore; svenimento; mancamento
126. collaterale [*collateràle] agg. -enye asili moja lakini wazazi mbalimbali Sin: accessorio; secondario; parallelo; adiacente; laterale
127. collaudare [collaudàre] tr. -jaribu, -jaribia, -pima, -limbuka, -chungua Sin: sperimentare; testare; provare
128. collaudatore [*collaudatóre] m. mjaribu: pilota ~ mjaribu wa ndege, mwongozi ahakikishaye matengeneo ya eropleni, mkaguzi Sin: controllore
129. collaudo [collàudo] m. jaribio (ma), kionjo, mlimbuko, jaribu (ma) Sin: vaglio; controllo; verifica; prova
130. collazionare [collazionàre] tr. 1 -kusanya, -enenza, -fafanisha, -linganisha, -pambanisha 2 ( elab. ) -pangilia Sin: comparare; raffrontare; confrontare
131. collazione [*collazióne] f. mlingano, ulinganisho
132. colle [còlle] (2) m. kilima, kiduta, mwinuko, mpando Sin: altura; dosso; collina
133. collega [collèga] m. e f. mwenzi (wenzi), mshiriki, mshirika, mwandani, rika (ma) Sin: compagno
134. collegamento [collegaménto] m. 1 uhusiano, uwiano, wiano, maandamizi, msumbiko, fungamano, kiungo, muungano, unganisho; mancanza di ~ unganisho shinde, umoja 2 ( mecc., elab. ) kiungo
135. collegare [collegàre] A tr. 1 -funganisha, -kutanisha, -tunga, -unga, -unganisha 2 ( elab. ) -unganisha, -ambata, -unga 3 (far corrispondere, elab. ) -oanisha B rifl. … 0.7 KB
136. collegatamente [*collegataménte] avv. kwa kufuatana, kwa kuhusiana
137. collegiale [*collegiàle] A agg. -a chuoni, -a chama B m. e f. mwanafunzi akaaye chuoni na kupewa chakula Sin: comune; collettivo
138. collegiata [collegiàta] f. kanisa linalosaidiwa na wachungsji wawili au zaidi, kanisa lililobadilishwa kuwa chuo
139. collegio [collègio] m. 1 (organo consultivo) bodi, kamati 2 (consesso) baraza (ma), umoja wa wenye elimu, chama cha wenye elimu 3 (convitto) shule ya bweni 4 (elettorale)… Sin: consiglio; commissione; ordine; associazione; convitto 0.6 KB
140. collera [còllera] f. ghadhabu: andare in ~ -ingia ghadhabu, harara, hasira: accesso di ~ hasira ya ghafla andare in ~ -fanya hasira andare in ~ -ona hasira andare in ~ -ing… 1.1 KB
Pagine: << Prev. | 1 | .. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | .. | 72 | seguenti >>
< pagina principale Info | xml | Abbreviazioni | Primi 10 | Commenti | Accesso ^ inizio pagina

© 2005 Nino Vessella

 

Powered by Glossword 1.7.0