Dizionari - Vortaroj - Kamusi - Dictionaries Dizionario Italiano-Swahili
Collegamento al dizionario http://www.swahili.it/glossword/index.php?a=list&d=1
Collegamento al termine http://www.swahili.it/glossword/index.php?a=term&d=1&t=25277
considerare
[consideràre]
tr.

1 (esaminare, riflettere su) -fikiria kuhusu, -fikiri, -angalia (ku): ~ attentamente il problema -angalia suala kwa makini, -taamali, -dhukuru, -tanabahi

2 (osservare) -angalia, -chungua, -tazama

3 (tenere in considerazione) -zingatia, -kumbuka: considera che è ancora una bambina kumbuka kwamba ni bado mtoto, -taamali, -dhukuru, -fahamu, -kadiri, -tanabahi, -anga, -hesabu, -itabiri

4 (ritenere) -chukulia (ku): l'ho considero un amico ninamchukulia (kuwa) ni rafiki, -ona

5 (stimare) -stahi, -heshimu, -thamini, -wa na mawazo makubwa juu ya (ku): il suo capo lo considera molto mkuu wake ana mawazo makubwa juu yake, -fikiria mengi, -jali sana

6 (contemplare) -kubali, -ruhusu, -toa haki: la legge non considera questo caso sheria haitoi haki ya suala hili

7 (riflettere) -fikiri, -tafakari, -waza, -taamali, -dhukuru

8 (avere intenzione di) -nuia, -tia maanani, -tia moyo(ni), -tia nia ~ come -hesabu; considerarsi puro, buono, ecc. -jinaki; prendere tempo a ~ -falaki

Sin: stimare, valutare

© 2004 Nino Vessella

Powered by Glossword 1.7.0