< pagina principale
Cerca 
 
Vocabolario Italiano-Esperanto Info Info   xml xml   Abbreviazioni   Primi %d Primi 10   Commenti Commenti   Accesso Accesso
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
VA VE VI VO VU
via

A s.f.

1 vojo
via stretta, larga larĝa, mallarĝa vojo; via di comunicazione, di traffico veturvojo, trafikvojo; via maestra ĉefvojo; per questa via si arriva in paradiso laŭ ĉi vojo oni atingas la Paradizon; via Crucis Krucvojo; perdere la retta via perdi la ĝustan vojon; ché la diritta via era smarrita (p) ĉar perdiĝinta estis vojo vera; mettere sulla via envojigi; durante la via dumvoje; aprire una nuova via malfermi novan vojon; aprirsi una via a forza trabati al si vojon; via lattea lakta vojo; le vie del Signore sono infinite sennombraj estas la vojoj de la Sinjoro; la via più breve la plej mallonga vojo; arrivare per vie traverse alveni laŭ flankaj vojoj; non vedo altra via mi ne vidas alian vojon; non c'è via d'uscita ne estas elirvojo [ne estas eskapo]; la via del tabacco, della droga la vojo de la tabako, de la drogo; non ci sono vie di mezzo ne estas mezaj vojoj; per via di terra, d'acqua laŭ tera, akva vojo; lettera per via aerea aerpoŝta letero; spedizione per via aerea aera ekspedo; trasmissione via satellite dissendo tra satelito; trasmissione via cavo perkabla dissendo; biglietto Roma-Venezia via Firenze-Bologna bileto de Roma al Venecio, tra Florenco kaj Bolonjo; al risultato si può arrivare anche per altra via la rezulton oni povas atingi ankaŭ alimaniere; inoltrare una lamentela per via gerarchica sendi plendon laŭ hierarkiaj ŝtupoj; adire le vie legali aliri tribunalon; passare a vie di fatto transiri al konkretaj agoj; essere in via di miglioramento esti survoje al pliboniĝo; la merce è in via di esaurimento la varo estas survoje al elĉerpiĝo

2 (di città) strato
abito in via Roma mi loĝas en strato Roma

3 (anat.) vojo
vie respiratorie, urinarie spirvojoj, urinvojoj; per via orale perbuŝe, trabuŝe; alimentazione per via endovenosa travejna nutrado

B avv.

1 (lontano) for
andar via foriri; scoppiò in pianto e corse via ŝi eksplodis en ploro kaj kuris for; mandar via forigi, forsendi; buttar via forĵeti; dar via roba vecchia fordoni brokantaĵojn; ha dato via la casa li forvendis la domon; cosa fatta tirando via afero farita fuŝrapide; non venire domani perché sono via ne venu morgaŭ ĉar mi forestos; via di qui! for de ĉi tie!; via! non voglio più avervi davanti agli occhi for! mi ne plu volas havi vin antaŭ la okuloj; foglio di via forsenda ordono

2 (come partenza) ek
uno, due, tre, via! unu, du, tri, ek!; dare il via doni la startosignon, doni la "ek!"; essere pronti al via esti startopretaj; dare il via ai lavori, a un dibattito startigi la laborojn, debaton

3 (di incoraggiamento) nu, kuraĝu
via, non te la prendere nu, ne ĉagreniĝu; via, non ci posso credere nu, mi ne povas kredi tion; via, dammi un bacio kuraĝu, kisu min

C loc.avv.
dum
via via che il tempo passava dum la tempo pasadis, laŭgrade dum la paso de l' tempo; via via che arrivavano si mettevano a sedere laŭ la alvenado ili eksidis; il paziente va via via migliorando la paciento estas laŭgrade resaniĝanta; e via di questo passo, e così via kaj tiel plu; e via dicendo kaj plue


Vedi anche: direzione, dotto, forza, fuori, parti, partite, comincia, coraggio, percorso, rotabile, rotta, sentiero, start, statale, strada, modo, cammino, avvio, inizio, itinerario, pista, tragitto, tramite, uscita, varo
 Aggiorna la pagina | Aggiungi ai preferiti | Versione stampabile
< pagina principale Info | xml | Abbreviazioni | Primi 10 | Commenti | Accesso ^ inizio pagina

© 2005 Nino Vessella

 

Powered by Glossword 1.7.0