< pagina principale
Cerca 
 
Grande dizionario italiano-esperanto Info Info   xml xml   Abbreviazioni   Primi %d Primi 10   Commenti Commenti   Accesso Accesso
A B C D F G I J L M O P R S T V
BA BI BR
biasimare


1 (incolpare)
akuzi; kulpigi;

2 (disapprovare)
malapreci; malaprezi; malaprobi; malestimi; mallaŭdi; malŝati; chi fa il male odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano biasimate (NT): ĉiu, kiu faradas malbonon, malamas la lumon, kaj ne venas al la lumo, por ke liaj faroj ne estu malaprobitaj (L); ĉiu, kiu fraras malbonon, evitas la lumon, kaj ne alproksimiĝas al ĝi, por ke la lumo ne diskonigu al ĉiuj liajn agadojn (J); ĉiu, kiu faras malbonon, evitas la lumon, kaj ne alproksimiĝas al la lumo, por ke ne malkovriĝu liaj agoj (M); ĉiu malbonfaranto malamas lumon, kaj ne aliras al la lumo, por ke liaj faroj ne malkaŝiĝu (Cadei); kiu faras mavon, malamas la lumon, li ne venas al la lumo, ĉar alie liaj agoj fariĝos manifestaj (B); la storia ha deplorata la sua sorte, e biasimata l'altrui sconoscenza (Manzoni): la historio bedaŭris lian sorton, kaj mallaŭdis alies maldankemon (Cadei);

3 (rimproverare)
admoni; hontigi; riproĉi; beati voi, quando vi odieranno e vi biasimeranno (NT): feliĉaj vi estas, kiam oni vin malamos kaj vin riproĉos (L); beataj vi estos, kiam oni vin malamos kaj riproĉos (M); feliĉaj estas vi, se la homoj vin malamas kaj insultas (B); Erode, essendo stato biasimato da lui riguardo ad Erodiade, rinchiuse Giovanni in prigione (NT): Herodo, riproĉite de li pri Herodias, enŝlosis Johanon en malliberejon (L); kiam Herodon li publike hontigis pro Herodiasa, Herodo plipezigis enkarcerigante Johanon (B); chi pensasse il ponderoso tema e l’omero mortal che se ne carca, nol biasmerebbe se sott’esso trema (Dante): kiu pensus pri la peza temo, kaj kian ŝultron ĝi mortecan ŝarĝas, ĝin ne riproĉus se ĝi sube tremas (Pet); kiu meditus pri la peza temo kaj pri la homo, kiu ĝin kuraĝas, ja ne mallaŭdus min pro mia tremo (Dondi);

4 (condannare)
kondamni;

5 (punire)
puni;

5 (in proverbi)
===; a ciascun piace meglio esser lodato che biasimato: ===; al mercato biasima, ciò che in casa poi loderai: ===; biasima il tristo, e diverrà il peggiore; biasima il tristo, e diverrà peggiore: ===; ~ i principi è pericolo, e il lodarli è bugia; ~ i principi è pericolo, il lodarli è bugia; ~ i principi è pericolo, lodarli è bugia: ===; chi biasima il suo prossimo che è morto, dica il vero, dica il falso, ha sempre torto (de mortuis nil nisi bene; defuncti ne iniuria afficiantur): ===; chi biasima, vuol comprare: kiu malŝatas, tiu aĉetas; chi ha una scheggia nell’occhio, non biasimi o condanni il bruscolo nell’occhio altrui (cum accusas alium, propriam prius inspice vitam/ Catone; qui alteri vult iniuste dicere, se prius respiciat): antaŭ ol juĝi alian, rigardu mizeron vian; ne juĝu mizeron de alia, antaŭ ol juĝi la vian; ne moku mizeron de alia, ĉar baldaŭ venos via; oni ne ĵetu ŝtonojn, sidante en vitra domo; chi loda San Pietro, non biasima San Paolo: ===; chi mente lodandosi, non dice il vero biasimandosi: ===; chi mi loda in presenza, mi biasima in assenza (cavendam esse felem, quae a fronte lingat et a tergo laedat; non omnis, qui nobis arridet, amicus est): en ĉeesto amata, en foresto insultata; en ĉeesto flatas, en foresto batas; kiso antaŭ amaso estas kiso de Judaso; kiso malsincera estas kiso danĝera; kiso publika estas kiso malamika; kiu en ĉeesto vin flatas, en foresto vin batas; kiu flatas en ĉeesto, batas en foresto; malkaŝa laŭdo, kaŝa fraŭdo; chi non biasima il vizio, lo semina: ===; chi ti loda in presenza, ti biasima in assenza (cavendam esse felem, quae a fronte lingat et a tergo laedat; non omnis, qui nobis arridet, amicus est): en ĉeesto amata, en foresto insultata; en ĉeesto flatas, en foresto batas; kiso antaŭ amaso estas kiso de Judaso; kiso malsincera estas kiso danĝera; kiso publika estas kiso malamika; kiu en ĉeesto vin flatas, en foresto vin batas; kiu flatas en ĉeesto, batas en foresto; malkaŝa laŭdo, kaŝa fraŭdo; chi vuol esser biasimato, sposi, chi vuol essere lodato, crepi: ===; ciò che non si sa lodare, non si deve nemmeno ~: ===; da chi ci loda si deve scappare, chi ci biasima si deve sopportare: flatanton evitu, ofendanton eltenu; flaton evitu, ofendon eltenu; è più facile ~, che far meglio; è più facile ~, che migliorare: kiu kritikas kuraĝe, mem agas malsaĝe; kritiki estas facile, fari malfacile; multaj, kiuj kritikas, ne kapablas fari; pli facile estas kritiki ol agi; pli facile estas kritiki ol fari; pli facile oni trovas kritikanton ol faranton; essere lodato da chi può biasimar senza timore, fa gran piacere: ===; il troppo lodare è mezzo ~: ===; in casa loda, al mercato biasima; in casa loda, e in mercato biasima: ===; io lodo chi è buono, e lo biasimo se divien cattivo: ===; loda in modo da poter ~, e biasima in modo da poter lodare: ===; loda tutto ciò che è lodevole, non ~ tutto ciò che troverai degno di biasimo: ===; lodar il proprio figlio è lodar se stesso, ~ il proprio padre è svergognar se stesso: ===; nessuno deve ~ l’arte che non sa: blindulo kartojn ludi ne devas; ekster via ofico estas ekster via vico; ne rezonu pri tio, kio estas ekster via metio; ne ŝovu la nazon en fremdan vazon; ne ŝovu nazon en fremdan vazon; restu tajloro ĉe via laboro; zorgu metion vian, kaj ne miksu vin en alian; non ~ tutto ciò che troverai degno di biasimo, ma loda tutto ciò che è lodevole: ===; non bisogna lodare e ~ nello stesso tempo: ===; non bisogna né lodare, né ~ troppo presto: kun laŭdo kaj mallaŭdo ne rapidu; nek frue laŭdu nek frue mallaŭdu; non lodare e non ~ avventatamente: kun laŭdo kaj mallaŭdo ne rapidu; nek frue laŭdu nek frue mallaŭdu; non lodare né ~ alcuno, prima di conoscerlo per bene: kun laŭdo kaj mallaŭdo ne rapidu; nek frue laŭdu nek frue mallaŭdu; quel che uno loda, l’altro biasima (aliis alia placent): ĉiu havas sian propran guston; ĉiu iras, kiel kap’ al li diras; ĉiu iras, kiel saĝ’ al li diras; ĉiu kapo kun sia ĉapo; ĉiu kun sia gusto; ĉiu laŭ sia gusto; ĉiu laŭ sia opinio; ĉiu sin direktas, kiel la kap’ al li diktas; ĉiu tajloro havas sian tranĉmanieron; ĉiu vivas laŭ sia prudento kaj sento; en ĉiu brusto estas sia gusto; en ĉiu kranio estas sia opinio; en ĉiu kranio regas aparta opinio; france saĝa, angle sovaĝa; iras ĉiu kruro laŭ sia plezuro; kiom da homoj, tiom da gustoj; kiom da juĝantoj, tiom da juĝoj; kiom da juĝantoj, tiom da opinioj; kiom da kapoj, tiom da ĉapoj; kiom da kapoj, tiom da opinioj; kiom da koroj, tiom da voloj; kion Parizo aplaŭdas, Berlino mallaŭdas; ne ĉiu havas saman opinion; se biasimi il tristo, diviene peggiore: ===; se lodi il buono, diventerà migliore, biasima il tristo e diverrà peggiore; se lodi il buono, diviene migliore, se biasimi il tristo, diviene peggiore: ===; se tutti lodi o biasimi i versi miei, dirò che sciocco o che maligno sei: ===; sopporta e non ~ quel che non puoi cambiare; sopporta e non ~ quel che non si può cambiare (optimum est pati, quod emendare non possis): ===
 Aggiorna la pagina | Aggiungi ai preferiti | Versione stampabile
< pagina principale Info | xml | Abbreviazioni | Primi 10 | Commenti | Accesso ^ inizio pagina

© 2005 Nino Vessella

 

Powered by Glossword 1.7.0