< pagina principale
Cerca 
 
Grande dizionario italiano-esperanto Info Info   xml xml   Abbreviazioni   Primi %d Primi 10   Commenti Commenti   Accesso Accesso
A B C D F G I J L M O P R S T V
C. CA CO CR CU
caccia


1

1 (il cacciare)
ĉas(ad)o; kapt(ad)o; ~ abusiva: kontraŭleĝa/ nerajtigita/ senpermesa/ senrajta/ ŝtela ĉas(ad)o; ŝtelĉas(ad)o; ~ affaccendata: animita/ vigla ĉas(ad)o; ~ all’albergo: ĉaso sur vivteritorio; andare a ~: ĉas(ir)i; ~ aperta: malfermita ĉas(ad)o; arma da ~: ĉasarmilo; ~ alla balena: balenĉasado; balenkaptado; bandita di ~: rezervita ĉasejo; ĉasrezervejo; ĉasa rezervejo; bandoliera da ~: (por)ĉasa kartoĉa rimeno/ kartoĉorimeno; battuta di ~: batuo; amasa/ kura/ pela ĉas(ad)o; ĉasesploro; kurĉas(ad)o; pelĉas(ad)o; bottino di ~: ĉasakiraĵo; cane da ~: ĉashundo; hundo (por)ĉasa/ por ĉasado; egli era inquieto, e muoveva le labbra di qua e di là, come fa delle orecchie un cane da ~ che sente la pedata (Verga): li estis malkvieta kaj liaj lipoj moviĝis tien reen kiel faras la oreloj de ĉashundo flaranta spuron (PD); le guardie doganali s’erano viste correre di qua e di là, tutte in faccende, col naso a terra come cani da ~ (Verga): oni vidis la dogangardistojn, en grandaj zorgoj, kuri tien reen nazaltere kiel ĉashundoj (PD); ora v’è anche Pizzuto che corre dietro la Vespa, tutti come cani da ~! (Verga): nun jen ankaŭ Pintbarbulo kiu postkuras Vespulinon, ĉiuj kiel ĉashundoj! (PD); capanno di ~: ĉasa budo/ kabano; ĉasbudo; ĉaskabano; ~ chiusa: fermita ĉas(ad)o; corno da ~: ĉaskorno; Dia, dea della ~: Diana/ Diano, la diino de la ĉaso; divieto di ~: ĉas(ad)o malpermesita; malpermeso de ĉasado; ~ col falcone: ĉasado per falkoj; suonare la fine della ~: (korno)signali la finon de ĉasado; ~ di frodo: kontraŭleĝa/ nerajtigita/ senpermesa/ senrajta/ ŝtela ĉas(ad)o; ŝtelĉas(ad)o; frutto della ~: ĉasakiraĵo; fucile da ~: ĉasfusilo; ĉaspafilo; (por)ĉasa fusilo/ pafilo; ~ grossa: dikpreda ĉas(ad)o; incidente di ~: (dum)ĉasa akcidento/ malfeliĉaĵo; ĉasakcidento; ~ col laccio: laĉoĉas(ad)o; legge sulla ~: ĉasleĝo; leĝo pri ĉaso; ~ alla lepre: leporĉas(ad)o; licenza di ~: ĉaslicenco; ĉaspermeso; ĉasrajtigilo; ĉasa licenco/ permeso/ rajtigilo; ~ all’orso: ursoĉas(ad)o; pallini da ~: ĉasa kugletaĵaro; pallino da ~: kugleto (por)ĉasa/ por ĉaso; partita di ~: ĉaskunveno; ĉasa kunveno; patente di ~: ĉaslicenco; ĉaspermeso; ĉasrajtigilo; ĉasa licenco/ permeso/ rajtigilo; preda di ~: ĉasakiraĵo; ĉasitaĵo; ~ alla quaglia: ĉasado al koturnoj; nella notte si udirono delle fucilate verso il Rotolo, e lungo tutta la spiaggia, che pareva la ~ alle quaglie (Verga): dumnokte oni aŭdis pafojn apud Rotolo kaj laŭlonge de la tuta strando, kvazaŭ dum ĉasado al koturnoj (PD); riserva di ~: rezervita ĉasejo; ĉasrezervejo; ĉasa rezervejo; spedizione di ~: ĉasekspedicio; ĉasa ekspedicio; stagione di ~ ĉasperiodo; ĉasosezono; ĉasotempo; ĉasa periodo/ sezono/ tempo; ~ subacquea: subakva/ submara ĉas(ad)o; tenuta di ~: ĉasbieno; ~ agli uccelli: birdoĉasado; birdokaptado; ~ valliva: marĉa ĉasado; vivere di ~: vivi el/ per ĉasado; vivteni sin per ĉasado; ~ alla volpe: vulpoĉas(ad)o; Esaù divenne abile nella ~ (VT): Esavo fariĝis lerta ĉasisto; se uno prende alla ~ un animale o un uccello che si può mangiare (VT): se iu ĉaskaptos beston aŭ birdon; kiun oni povas manĝi; corrien centauri, armati di saette, come solien nel mondo andare a ~ (Dante): en mond’ kutimis ili ĉasi (Pet); kiel surtere, kiam ili ĉasis (Kal); centaŭroj vice kuris sagarmitaj, kiel en ĉaso kuris dum la vivo (Dondi); l’altro ch’annegò correndo in ~ (Dante): l’ alia, droninta dum ĉasado (Pet); jen kiu dum batal’ kurante dronis (Dondi); oltre al tenere bene ordinati et esercitati li sua, debbe stare sempre in sulle caccie, e mediante quelle assuefare el corpo a’ disagi (Machiavelli): krom teni bone ordigitaj kaj trejnitaj siajn soldatojn, li devas ĉiam praktiki ĉasadon, kaj pere de tio kutimigi la korpon al la malkomfortoj (Min.C); spesi la mia fanciullezza in cacce (Boiardo): pasigis mi knabecon mian en ĉasoj (Cont); chi passa non sa di te come tu non sai degli echi delle cacce che ti sfiorano (Sereni): pasanto en ignor’ pri vi, kiel vi ne scias pri ,’ eĥoj de la ĉasoj apudantaj vin (Min.C);

2 (periodo in cui si può cacciare)
ĉas(operiod)o; ĉas(osezon)o; ĉas(otemp)o; si è aperta la ~: malfermiĝis la ĉas(operiod)o/ ĉas(osezon)o/ ĉas(otemp)o; apertura della ~: malferm(iĝ)o de la ĉas(operiod)o/ ĉas(osezon)o/ ĉas(otemp)o; malferm(iĝ)o de la ĉasa periodo/ sezono/ tempo;

3 (cacciatori)
ĉasistaro; noi fummo d’un romor sorpresi, similemente a colui che venire sente il porco e la ~ a la sua posta (Dante): bru’ tuja nin surprizis, kiel homon sentantan, ke jam al kaŝejo lia apro ĉasata venas (Pet); surprizis nin rumoro fora, kiel se iu aŭdas jam la bruon de l’ apro kaj de l’ postpelanta bando (Kal); ni skuis nin pro bruo aerfenda, kiel person’ pro bruo de ekscito de apro fuĝa, de ĉasista pluro (Dondi);

4 (selvaggina)
ĉas(akir)aĵo; Isacco amava Esaù, perche si cibava della sua ~ (VT): Isaak amis Esavon, ĉar li manĝadis lian ĉasaĵon;

5 (ricerca)
ĉas(ad)o; postkuro; serĉado; andare a ~ di onori: ĉasi/ postkuri honorojn; andare a ~ della fortuna: ĉasi/ postkuri feliĉon/ fortunon; molti già lo invidiavano, e volevano lasciar ogni cosa e andarsene a ~ della fortuna, come lui (Verga): multaj enviis lin kaj volis lasi ĉion kaj foriri por ĉasi la fortunon (PD); andare a ~ di guai: ĉasadi/ serĉadi malagrablaĵojn/ malfeliĉaĵojn; la polizia dà la ~ al ladro: la polico ĉasadas la ŝteliston; ~ al tesoro: trezorĉaso; trezorserĉado; trovludo; il re d’Israele è uscito in ~ di una pulce, come si va a ~ di una pernice sui monti (VT): la reĝo de Izrael eliris por serĉi iun pulon, kiel oni postkuras perdrikon en la montoj; se l’ pastor di Cosenza, che a la ~ di me fu messo per Clemente allora, avesse in Dio ben letta questa faccia (Dante): se de Kozenca la paŝtist’, por ĉasi min de Klement’ sendita, tiam legus ĉe Dio bone jam ĉi tiun paĝon (Pet); se estus la paŝtisto de Kozenco, metita de Klement’ je mia ĉaso, en Di’ leginta ja pri ĉi sentenco (Dondi); se tiam la paŝtisto de Kozenco, metita de Klement’ je mia ĉaso, legus en Dio jam pri ĉi sentenco (Dondi); non faceva che andare a ~ di messe e di confessori (Verga): nenion ŝi faris, krom ĉasi mesojn kaj konfesprenantojn (PD);

6 (inseguimento)
ĉas(ad)o; persekuti; postkuro; postpelo; postsekvo; dare la ~ a un criminale: ĉasi/ persekuti/ postkuri/ postpeli krimulon; aereo da ~: ĉasaeroplano; ĉasaviadilo; andare a ~ di fantasmi: postkuri/ postsekvi fantomojn; nave da ~: ĉasoŝipo; ĉasa ŝipo; ~ alle teste: kapoĉasado; ~ alle streghe: ĉaso/ persekuto/ postkuro al sorĉistinoj; ~ all’uomo: homĉasado; noi fuggirem l’imaginata ~ (Dante): evitos ni la ĉason imagitan (Pet); ni fuĝos de l’ timata persekuto (Kal); ni nin forsavos de l’ timata ĉaso (Dondi); rotti fuor quivi e volti ne li amari passi di fuga, e veggendo la ~, letizia presi a tutte altre dispari (Dante): disbatitaj sin turnis al maldolĉaj forkuraj paŝoj ili, kaj min vido de l’ ĉas’ ĝojigis tiel senkompare (Pet); jen, en malvenkon la batal’ dissaltis, amare ili fuĝis en disvago, kontento netenebla min ekzaltis (Dondi); alle povere ragazze pareva sempre di udire delle grida e delle schioppettate, come quando avevano detto che c’era stata la ~ delle quaglie a due piedi (Verga): al la povraj knabinoj ŝajnis aŭdi kriojn kaj fusilpafojn, kiel tiun nokton, kiam oni diris ke okazas ĉasado al dupiedaj koturnoj (PD); quasi dovesse andare a ~ di contrabbandieri con quel tempaccio (Verga): kvazaŭ li devus postkuri kontrabandistojn en tiu veteraĉo (PD);

6 (aereo da inseguimento)
ĉasaeroplano; ĉasaviadilo; ĉasisto; ~ bombardiere: ĉasa bombaeroplano/ bombaviadilo; bomba ĉasaeroplano/ ĉasaviadilo/ ĉasisto; ĉasbombaeroplano; ĉasbombaviadilo; ~ intercettore: barada ĉasaeroplano/ ĉasaviadilo/ ĉasisto;

7 (aviazione da inseguimento)
ĉasa aviado; ĉasaviado; ĉasistaro; la ~ si è levata in volo: ekflugis la ĉasaviado/ ĉasistaro;

8 (nave da inseguimento)
ĉasoŝipo; destrojero; ĉasa ŝipo;

9 (in proverbi)
===; can che abbaia non fa ~; can che abbaia non prese mai ~; cane che abbaia non fa ~: bojanta hundo ne mordas; kiu bojas, ne mordas; kiu multe minacas ne estas danĝera; koko krias fiere, sed ne danĝere; malantaŭ barilo kuraĝo estas facila; chi non va a ~ non piglia lepre: dormemulo havas sur si nur ĉifonaĵojn; en la buŝon de dormanta kato ne venas muso; fiŝo ne iras, sed hoko ĝin tiras; kion vi pripenas, tio al vi venas; kiu amas honoron, amu laboron; kiu amas la liton, ne akiros profiton; kiu kuraĝe aliras, facile akiras; kiu laboron evitas, bonon ne vidas; kiu mem ne penas, nenio al li venas; kiu ne ŝvitas, ne profitas; kiu rigardas ĉielon, maltrafas sian celon; kiu tro ripozas, baldaŭ almozas; kiu volas panon, ne dorlotu la manon; laboro fortigas, ripozo putrigas; longa dormado ŝuldojn kreskigas; lupo dormanta ŝafon ne kaptas; ne amu dormon, por ke vi ne malriĉiĝu; ne atendu ke la okazo venu al via nazo; ne gutas mielo el la ĉielo; ne laciĝos mano, ne fariĝos pano; ne venas honoro sen laboro; ne venas rato mem al kato; ne venas rato mem al la kato; ne venos rato mem al la kato; nenia ĝuo sen enuo; rostita kolombeto ne flugos al buŝeto; se vi ne penos, venko ne venos; sen laboro ne venas oro; sen laboro nenia gloro; sen lukto nenia frukto; sen peno, nenia beno; chi va a ~ senza cane, torna a casa senza lepre; chi va a ~ senza cani, torna senza lepri: ===; costa più andare a gattaccia, che andare a ~: ===; di guerra, ~ e amore, per un piacere mille dolori: ===; è sciocco condurre i cani a ~ loro malgrado (invitis canibus venator nil capit ullus; invitis bobus numquam trahitur bene currus; qui subit invitus, bene nil agit ille, laborem; stultitiast venatum ducere invitas canes/ Plauto): ===; gli eroi non danno la ~ alle lepri: ===; guerra, ~ e amori, per un vil piacere mille dolori: ===; il cacciatore, quando piglia storni e quando starne, a ~: hodiaŭ festene, morgaŭ malplene; hodiaŭ festo, morgaŭ fasto; hodiaŭ forto, morgaŭ morto; hodiaŭ prospere, morgaŭ mizere; iam feste, iam faste; iam festene, iam malplene; iam prospere, iam mizere; in guerra, nella ~ e negli amori, in un piacer mille dolori; in guerra, nella ~ e negli amori, per un piacer mille dolori: ===; né cane da ~, né uomo valente, muore mai vecchio: ===; non lodare il tuo cane da ~, né il tuo cavallo, né tua moglie: ===; quando la ~ non ti dice, vattene a cercar lumache per i campi (asinum agita si bovem non potes; si deficit fenum, accipe stramen): en malfacila horo, eĉ groŝ’ estas valoro; instruas mizero manĝi panon sen butero; inter la blinduloj reĝas la strabuloj; ne trovante bovinon, oni ŝtelas kokinon; ne vivu kiel vi volas, vivu kiel vi povas; pli bona io ol nenio; se forestas la suno, sufiĉas la luno; se homoj mankas, infano ankaŭ estas homo; se mankas ĉevalo, konvenas azeno; se mankas kuko, frandu panon; sentire e non intendere, è andare a ~ e non prendere: ===; si va a ~ di denari, ma non di consigli: oni volas monon, ne admonon; tre cose rovinano molti giovani, ~, pesca e gioco: ===

2

~ di capre: (celtis australis): aŭstrala celtido

3

Caccia; Kaĉĉa; tra’ne la brigata in che disperse ~ d’Ascian la vigna e la gran fronda (Dante): vi esceptu kunularon, kie vinberejon Kaĉĉa d’Aŝan’ malŝparis kaj l’ arbaron (Pet); krom la brigad’, en kiu grundon vitan, boskegon Caccia de Ascian fordistris (Kal); krom la brigado, kie jam disipis Caccia d’Ascian la viton kaj la frondon (Dondi)
 Aggiorna la pagina | Aggiungi ai preferiti | Versione stampabile
< pagina principale Info | xml | Abbreviazioni | Primi 10 | Commenti | Accesso ^ inizio pagina

© 2005 Nino Vessella

 

Powered by Glossword 1.7.0