< pagina principale
Cerca 
 
Grande dizionario italiano-esperanto Info Info   xml xml   Abbreviazioni   Primi %d Primi 10   Commenti Commenti   Accesso Accesso
A B C D F G I J L M O P R S T V
OL
oltraggio


1 (eccesso)
troabundo; troeco; troigo; cede la memoria a tanto ~ (Dante): la memoro cedas pro troeco (Pet); ne eblas al memor’ rakonti ĉion (Sor); cedas la memor’ pro troabundo (Dondi);

2 (bestemmia)
blasfemo; insult(eg)o;

3 (insulto)
insult(eg)o; ofend(eg)o; mi divora lo zelo per la tua casa, ricadono su di me gli oltraggi di chi ti insulta (VT): fervoro pri Via domo min konsumis, kaj la insultoj de Viaj insultantoj falis sur min (Z); dopo avere prima sofferto e subìto oltraggi a Filippi, abbiamo avuto il coraggio nel nostro Dio di annunziarvi il vangelo di Dio in mezzo a molte lotte (NT): suferinte kaj insultite en Filipi, kiel vi scias, ni kuraĝiĝis en nia Dio prediki al vi la evangelion de Dio meze de granda konflikto (L); post la mistraktoj kaj insultoj kiujn, kiel vi scias, ni suferis en Filipio, per nia Dio ni trovis la kuraĝon por, malgraŭ forta rezisto, paroli ĉe vi la bonan mesaĝon de Dio (B); oltraggiato non rispondeva con oltraggi (NT): insultate, li ne insultis responde (L); kiam oni insultis Lin, Li ne insultis responde (M);

4 (grave offesa)
atenco; hontigo; incito; insultego; humiliga/ hontiga ofendo; ofendego; vundo; ~ alla Corte: atenco/ ofend(eg)o al/ kontraŭ la juĝantaro/ kortumo; ~ al pudore: atenco/ ofend(eg)o al/ kontraŭ la pudoro/ sekshontemo; kruda maldeco; ~ a pubblico ufficiale: insultego/ ofendego al publika oficulo; hontigo de publika oficulo; mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: mi plezuron havas en malfortaĵoj, en atencoj, en bezonegoj, en persekutoj, en suferoj, pro Kristo (L); mi ĝojas pro malsanoj, insultoj, malfacilaĵoj, persekutoj kaj suferoj, kiujn mi havas kaŭze de Kristo (M); pro Mesio mi volonte malfortos, en mistraktado, mizero, persekutoj kaj premateco (B); a me pareva, andando, fare ~ (Dante): ŝajnis al mi, ke mi ofendas ilin (Pet); mi opiniis agi malĝentile (Dondi); vergin di servo encomio e di codardo ~ (Manzoni): virga je serva laŭdo ĝi kaj je kunikla vundo (Cont); gli sportelli sbattuti al chiudere paion oltraggi (Carducci): la frapa fermo de la pordetoj nun insulti ŝajnas (Kal); frapfermo de l’ pordeto kupea nin insulti ŝajnas (Kal);

5 (umiliazione)
(honor)atenco; hontigo; humiligo; (mok)malhonoro; ho udito l’insulto di Moab e gli oltraggi degli Ammoniti, con i quali hanno insultato il mio popolo (VT): Mi aŭdis la insultadon de Moab kaj la malhonoradon de la Amonidoj, kiel ili insultadis Mian popolon (Z); non vengano quegli incirconcisi a trafiggermi ed farmi ~ (VT): ne venu tiuj necirkumciditoj, por trapiki min kaj mokmalhonori min (Z); sia benedetto il Signore, che ha fatto giustizia dell’~ che ho ricevuto da Nabal (VT): benata estu la Eternulo, kiu juĝe punis pro la malhonoro, kiun mi havis de Nabal (Z);

6 (calunnia)
kalumnio;

7 (stupro)
malhonoro; seksatenco; io le farò uscire, e voi recate loro ~ (VT): mi elirigos ilin, kaj vi malhonoru ilin (Z); se ne andarono dal sinedrio lieti di aver subito ~ per il nome (NT): ili foriris de antaŭ la sinedrio ĝojante, ke ili estis juĝitaj indaj suferi malhonoron pro la Nomo (L); ĉi tiuj foriris de la tribunalo ĝoje, ĉar ili ricevis la honoron suferi pro la nomo de Jesuo (M);

8 (danno)
difekto; domaĝo; gli oltraggi del tempo: la difektoj/ domaĝoj de l’ tempo;

9 (in proverbi)
===; i principi ben possono tollerar danno, ma non ~: ===;

10 (in modi di dire)
===; nessun m’è fatto ~ (Dante): ne estas malprave (Pet); ne temas pri malico (Dondi)
 Aggiorna la pagina | Aggiungi ai preferiti | Versione stampabile
< pagina principale Info | xml | Abbreviazioni | Primi 10 | Commenti | Accesso ^ inizio pagina

© 2005 Nino Vessella

 

Powered by Glossword 1.7.0